Dags att tänka på klimateffekten av digitaliseringens datalagring. I en debattartikel i Dagens Industri uppmanar Digiplex, IT-Total och 2050 staten att tänka smart för framtiden. 2050:s vd Markus Ekelund förklarar varför.

– Svenska staten driver idag 206 data­center från norr till söder för att hantera digi­ta­li­se­ringens ständigt ökande efter­frågan på data­lagring. Dessa data­center drar enorma mängder energi. Det vi föreslår i debattar­tikeln är att staten bör slå ihop sina data­center för att spara pengar, energi och därmed klimat­på­verkan. Det är dags att räkna på digi­ta­li­se­ringens klimat­nytta.

Ni skriver att 206 datacenter bör bli 10. Hur mycket energi är det möjligt att spara genom den sammanslagningen?

– Det är möjligt att minska det nuva­rande effektut­taget med 80 procent på 10 år, enligt beräk­ningar från Statens Service­center. I rapporten ”En gemensam statlig moln­tjänst för myndig­he­ternas it-drift” från 2017, föreslås 10 center istället för 206. Det finns alltså en stor bespa­rings­po­tential, men inget har hittills hänt.

Datalagring är inte bara en svensk utmaning. Hur stor är klimatpåverkan av datacenter globalt?

– Idag står data­center för två procent av världens årliga koldi­ox­id­ut­släpp, och tre procent av ener­gi­för­bruk­ningen. Men 2050 räknar man med att data­center globalt drar en femtedel av ener­gi­för­bruk­ningen och står för 5,5 procent av koldi­ox­id­ut­släppen.

Det är en stor process att slå samman 206 datacenter till 10. Vilka andra fördelar finns förutom reduktion av energiförbrukning och koldioxidutsläpp?

– Vi skriver i debattar­tikeln att det faktiskt är en vinst på alla plan. Kompe­tensmässigt är det en fördel när man kan samla spets­kom­petens och teknik på ett ställe. Sverige som land har också goda förut­sätt­ningar att driva data­center på grund av bra klimat, bra lägen för data­center, låga ener­gipriser och stor andel förny­el­sebar energi. Dessutom satsar vi på forskning och utveckling. Det gör att vi har en möjlighet att bli ledande. Vi kan locka nya företag hit och få en konkur­rens­fördel globalt.

Läs mer:

Debattar­tikel i Dagens Industri Inslag i SR Ekono­miekot (1.20 min in i sänd­ningen)