IT är idag en självklar del av våra liv och under­lättar många saker som tidigare var tidskrä­vande och svårt. Men samtidigt står utsläppen från IT-sektorn för cirka 2–4 procent av all världens klimat­på­verkan. Läs vad vår kollega Markus Ekelund tänker kring IT och klimat.

Hur stor är IT-sektorn klimat­på­verkan?
IT som helhet står nu för cirka 20 procent av hela världens ener­gi­för­brukning. När det gäller utsläppen finns uppskatt­ningar på allt mellan 2 – 4 procent av världens samlade utsläpp. Det är åtminstone lika mycket som flyget! I snitt orsakar vårt film­tit­tande per år, bara på tele­fonen, lika mycket utsläpp som en resa till London

Hur har vår IT förändrat vår vardag?
- IT är idag en självklar del av våra liv och under­lättar många saker som tidigare var tidskrä­vande och svårt. Vi använder våra tele­foner för att hitta rätt, ta bilder, titta på film, till­sammans med mycket mer. Digi­ta­li­se­ringen bidrar också till att effek­ti­visera trans­porter, minimera resur­såtgång och energi – bara för att nämna några. Det gör att vi kan få samma välstånd och livs­kva­litet, men med mycket mindre koldi­ox­id­ut­släpp och miljöpå­verkan.

- Ta bara en sådan sak som att titta på film. När jag var liten åkte man fort­fa­rande och hyrde både vide­o­band­spelare och VHS-kassett för att titta på film. En film­session krävde alltså både fysiska appa­rater och trans­porter för att kunna hända. Idag krävs varken eller för att titta på en film i vår telefon, alltså har utsläppen minskat drama­tiskt. Detta är nog sant, men vad få tänker på vad som händer när du väljer att titta på ännu ett avsnitt av Game of Thrones. När du trycker på play går en signal genom internet till en server som står i en datahall. Den börjar spela upp avsnittet som sedan skickar tillbaka till dig genom fibern. Detta flöde drar en hel del energi.

Vad kan man göra för att minska sina utsläpp från dataan­vändning?
- Låt oss hoppas att vi istället får en ökad trans­parens i vilka data­hallar olika leve­ran­törer lagrar sin infor­mation och vilka utsläpp de orsakar. Då skulle varje avsnitt kunna följas av hur mycket koldioxid just denna film släppt ut. På The Shift Project finns mer statistik och tips på hur du kan minska ditt digitala avtryck. Två snabba sätt att minska sitt avtryck är att begränsa vide­o­tit­tandet och sänka bild­kva­li­teten. Skicka gärna också en fråga till din inne­hållsle­ve­rantör för att säker­ställa att de åtminstone har förny­el­sebar el i alla sina data­hallar!