Ibland när jag berättar att jag ”kommer från 2050” får personen jag just träffat något spju­ver­aktigt i blicken och utbrister “Vad spän­nande! Då måste du berätta mer, vad kommer att hända år 2050?!”. Därför är det extra kul att jag har fått möjlig­heten att i tanken färdas till år 2050 med fokus på hur vi löser ener­gi­frå­gorna. På Ener­gi­myn­dig­hetens konferens ”Fyra fram­tider” där vi fick vi sätta oss in i och försöka välja vilken framtid vi själva tror på.

Livliga diskus­sioner fördes där starka ord som ”Typiskt svenskt att bara tänka på basin­du­strin” (Forte), ”Rena kommu­nismen!” (Legato) och ”Subop­ti­mering!” (Espressivo) flög genom luften. Tekni­kop­ti­mismen och den expansiva klimat­tanken i Vivace till­talade flest. De som hade svårt att hantera en framtid utan kärn­kraft kunde inte släppa Forte. De som inte kunde tänka sig en framtid utan Tesla och att klippa nätkabeln vurmade om Espressivo och de som tyckte att människan måste varva ner valde Legato. De flesta insåg dock att en blandning av fram­ti­derna både var mest trolig och bäst om man tänker efter, vilket Ener­gi­myn­dig­heten redan hade listat ut i förväg när de satte namnen. Namnen är nämligen musi­ka­liska termer som alla kan kombi­neras. För den yngre publiken skulle vi kunna kalla fram­ti­derna synth (t ex Kraftwerk), folkrock, punk och soul/funk.

Några av slut­sat­serna från rapporten är:

  • Samhälls­pla­ne­ringen är viktig för fram­tidens ener­gi­an­vändning
  • Sverige har en stor potential för elexport
  • Trans­port­sektorn knyts allt starkare till andra ener­gi­sek­torer
  • Större sats­ningar på forskning är nödvändigt
  • FNs globala håll­bar­hetsmål hänger starkt ihop med ener­gi­sy­stemets utveckling
  • Poli­tiska styr­medel behövs

Det här med att förutse och försöka styra fram­tiden är ett kärt tema på många håll just nu. Miljömåls­be­red­ningen går just nu upp på upploppsrakan och Ener­gi­kom­mis­sionen har halvåret kvar. Vilka tongångar har vi att vänta där? Vilken framtid vill de se?

Lite närmare in i fram­tiden kan jag dessutom redan nu förutsäga att du kommer att kunna läsa en annan blogg av mig. Om fram­tiden.

Göran Erselius

Publi­cerat på onsdag 25 maj, 2016