Den 19 december bjuder 2050 till en diskussion om klimat­re­la­terade risker. Vi kommer att prata om hur en klima­trisk blir en affärsrisk, hur man prio­ri­terar bland de olika riskerna utifrån ett helhets­per­spektiv, hur håll­bar­hets­chefer kan använda TCFD i detta arbete, och en rad andra aktuella fråge­ställ­ningar kopplat till ämnet.

Diskus­sionen avslutas med glöggmingel på Media Evolution City.

Datum: onsdag den 19 december
Tid: 15:00–16:30
Plats: Media Evolution (lokalen Arenan), Stora Varvs­gatan 6A, Malmö
Agenda:

  • Jannike Hising, miljö­e­konom på 2050, presen­terar inve­ste­rarnas syn på finan­siella risker och väsent­lig­hets­a­na­lyser, samt beskriver huvud­dragen i det nya ramverket TCFD. Bland Jannikes uppdrags­givare finns bland annat Folksam och AP7, hon har dessutom tidigare jobbat som ESG-analy­tiker på Sustai­na­lytics.
  • Gemensam diskussion kring klimat­re­la­terade risker. Mode­rator: Anna Yeli­stratova, 2050.
  • Glöggmingel

Anmäl dig senast 16 december via formu­läret » eller per mail till anna.yelistratova@2050.se.