feb 5, 2019

Tror du att ditt företag lägger onödigt mycket tid på håll­bar­hets­rap­por­tering? Det är inte ovanligt men det finns digitala verktyg som kan effek­ti­visera och kvali­tets­säkra rappor­te­ringen!

För att prata om vilka verktyg som finns bjuder 2050 och Position Green in till kunskaps­frukost. Frukostarna hålls i Malmö den 28 februari och i Stockholm den 7 mars. 2050 och Position Green berättar hur verk­tygen kan användas för att direkt se resul­taten av håll­bar­hets­ar­betet. Under frukosten kommer 2050 och Position Green finnas till hands för att besvara frågor från delta­garna.

När och var:

28 februari — Position Green, Balt­zars­gatan 16, Malmö
7 mars — 2050, Skeppsbron 32, 111 30 Stockholm

Tid:

Kl 8.00 – 10.00 Frukost serveras 8.00 — 8.30.

Medverkande:

Anna Yeli­stratova, konsult 2050
Henrik Sundberg, konsult 2050
Rickard Häll, VD Position Green

Anmäl dig senast 27 februari (Malmö) eller 6 mars (Stockholm) via formu­läret eller per mail till anna.yelistratova@2050.se.

Du missar väl inte de senaste inläggen

Så bör näringslivet bemöta riskrapporten

När världens mäkti­gaste före­tags­ledare, experter och poli­tiker förra veckan samlades i Davos för det årliga topp­mötet var det med ett risk­fokus. Den tongi­vande rapporten Global Risk Report 2019 från World Economic Forum satte återigen klimat­frågan på agendan. För…

läs mer