ALMEDALEN 2019. Tillsammans med våra kunder arrangerar vi i år följande seminarier under Almedalsveckan i Visby:

Legal och illegal avfalls­han­tering – vår nästa stora utmaning
Tid och plats: Måndag 1 juli klockan 10.00–11.30, Kors­gatan 4, Läns­sty­relsens trädgård
Arran­geras av: Söde­re­nergi
Läs mer i Alme­dals­pro­grammet

Mingel: Regi­onala ener­gi­bolag för ett Fossil­fritt Sverige
Tid och plats: Måndagen den 1 juli kl. 20.00, Klos­ter­längan, S:ta Kata­ri­na­gatan 6
Arran­geras av: Regional Energi
Detta är ett arrangemang som kräver inbjudan.

Hur kan Sverige ta en ledande position i omställ­ningen till fossilfria tunga trans­porter?
Tid och plats: Måndag 1 juli klockan 10.30–11.30, Kårhuset Rindi, Donnersg 1
Arran­geras av: The Pathways Coalition
Läs mer i Alme­dals­pro­grammet

Hur löser vi sopsor­te­ringens gordiska knut?
Tid och plats: Tisdag 2 juli klockan 08.30–10.00, Kors­gatan 4, Läns­sty­relsens trädgård
Arran­geras av: Tekniska Verken i Linköping
Läs mer i Alme­dals­pro­grammet

Hagai­ni­ti­a­tivet i Alme­dalen
Programmet hittar du här på Hagai­ni­ti­a­tivets hemsida.


Varmt välkomna!

Vi deltar från 2050 i Almedalen:

Markus Ekelund, vd
Tel: 0705–770 097
E‑post: markus.ekelund@2050.se

Göran Erselius
Tel: 0733–631 321
E‑post: goran.erselius@2050.se

Nina Ekelund
Tel: 0735–022 464
E‑post: nina.ekelund@2050.se

Ulrika Erkenborn Rugumayo
Tel: 0701–432 222
E‑post: ulrika.erkenborn.rugumayo@2050.se

Made­leine Bäck
Tel: 070–492 91 78
E‑post: madeleine.back@2050.se

Malin Forsgren
Tel: 0703–451 486
E‑post: malin.forsgren@2050.se

Peter Henriksson
Tel: 0703–232 828
E‑post: peter.henriksson@2050.se

Mikael Karlsson
Tel: 0703–162 722
E‑post: mikael.karlsson@2050.se

Helena Kock Åström
Tel: 070–516 30 25
E‑port: helena.kock-astrom@2050.se