Det finns mycket vi kan göra för att leva mer hållbart: cykla mer, göra färre flyg­resor, äta mer ekolo­giskt och mindre kött etc. Men en av de mest effekt­fulla sakerna kan också visa sig vara en av de enklare: placera dina spar­pengar hållbart.

Finans­bran­schen har påbörjat omställ­ningen mot en mer hållbar ekonomi men fossila bränslen, vapen och företag som kränker mänskliga rättig­heter är fort­fa­rande en stor del av mångas sparande. Det behöver inte vara så. Det är dina pengar och om du vill att de ska placeras i verk­sam­heter som motar­betar istället för att elda på den globala uppvärm­ningen så kan det ordnas. Du har förmod­ligen till och med en personlig bankman eller ‑kvinna som kan hjälpa dig se till att pengarna placeras på ett sätt som känns rimligt för såväl hjärtat som hjärnan.

Vill du sluta placera dina pengar i kol och olja och samtidigt slå ett slag för en mer hållbar finans­bransch så kan det räcka det med ett samtal med din bank. Här är våra förslag på tre viktiga frågor du kan ställa. Ett tips är att skicka frågorna några dagar i förväg så de hinner kolla upp ordentligt.

  1. Vilka miljö- och klimat­fonder har ni?
  2. Hur har de gått? Be om jämfö­relse med deras mest populära fonder.
  3. Vad ingår i fonderna – vilken typ av företag och/eller tekniker?

Förmod­ligen har du flera typer av sparande, och din personliga bankman eller ‑kvinna kan hjälpa dig med råd. Kom ihåg alla delarna:

  • Den allmänna pensionen ligger som bas (den kan du påverka och det finns miljö- och klimat­fonder).
  • Sedan har du din tjäns­te­pension och den kan du också påverka.
  • På toppen har du kanske också en egen privat pensions­av­sättning på din bank. Beroende på ålder och risk­be­nä­genhet så kan du faktiskt påverka denna del också. Här kan du be banken om vilka klimat- och miljö­fonder de har.
  • Du kanske också har ett mer kort­siktigt spar­konto? Om du gör det kan du också spara i miljö- och klimat­fonder.

En fin bieffekt är att du bara genom att ställa frågan förmod­ligen höjer kunskaps­nivån på din bank och ger dem en indi­kation om att kunderna efter­frågar hållbara spar­pro­dukter.

Läs här om hur vi på 2050 inve­sterar våra pensions­pengar, och vad vi har haft för avkastning på pengarna. Och tillbaka till nyårs­löftet, det går bra att formulera löften även efter den 1 januari. Tänk på vilken stor effekt tre enkla frågor kan ha för både din och min framtid.

Gott hållbart 2017!

Nils Westling och Nina Ekelund

Publi­cerat på torsdag 5 januari, 2017