Så bör näringslivet bemöta riskrapporten

Så bör näringslivet bemöta riskrapporten

När världens mäkti­gaste före­tags­ledare, experter och poli­tiker förra veckan samlades i Davos för det årliga topp­mötet var det med ett risk­fokus. Den tongi­vande rapporten Global Risk Report 2019 från World Economic Forum satte återigen klimat­frågan på agendan....
En lyckad hållbarhetsredovisning lyfter bolaget

En lyckad hållbarhetsredovisning lyfter bolaget

Lagstiftning kring före­tagens håll­bar­hets­re­do­vis­ningar har ökat det senaste decenniet och samtidigt har kunder och inve­sterare börjat efter­fråga tillgång på infor­mation utöver finan­siella data för att kunna fatta viktiga beslut. Kaos har blivit struk­turer...
Tuffare klimatmål gynnar näringslivet

Tuffare klimatmål gynnar näringslivet

2050 är ett av 60 företag som har skrivit under det upprop som uppmanar EU att höja sina ambi­tioner för att nå Paris­av­talet. Den 28 november kommer EU-kommis­sionen släppa sitt förslag till lång­siktiga klimatmål. Den nyligen publi­cerade IPCC-rapporten pekar...