En lyckad hållbarhetsredovisning lyfter bolaget

En lyckad hållbarhetsredovisning lyfter bolaget

Lagstiftning kring före­tagens håll­bar­hets­re­do­vis­ningar har ökat det senaste decenniet och samtidigt har kunder och inve­sterare börjat efter­fråga tillgång på infor­mation utöver finan­siella data för att kunna fatta viktiga beslut. Kaos har blivit struk­turer...
Tuffare klimatmål gynnar näringslivet

Tuffare klimatmål gynnar näringslivet

2050 är ett av 60 företag som har skrivit under det upprop som uppmanar EU att höja sina ambitioner för att nå Parisavtalet. Den 28 november kommer EU-kommissionen släppa sitt förslag till långsiktiga klimatmål. Den nyligen publi­cerade IPCC-rapporten pekar på...
Så hjälper Science Based Targets företag

Så hjälper Science Based Targets företag

Så hjälper Science Based Targets företag   Science Based Targets Initiative (SBTi) är ett initiativ som ger stöd till företag att sätta klimatmål som är i linje med vetenskapliga modeller som är framtagna i IPCC AR5 och av IEA. Initiativet är ett samarbete mellan...