Budgetblommor till miljön

Budgetblommor till miljön

Likt en bukett påsk­liljor blommar nu anslagen till miljö­sats­ningar i rege­ringens och samar­bets­par­ti­ernas budget. Efter nedskär­ningar i riks­dagens budget­beslut i höstas åter­ställer rege­ringen nu flera budget­poster. Det ökar möjlig­he­terna att nå...
Snabbguide till klimatläsningen du inte får missa i vår

Snabbguide till klimatläsningen du inte får missa i vår

Det händer mycket på den klimat­po­li­tiska arenan just nu och både Sverige och EU har stra­te­giska klimat­frågor på dagord­ningen under våren. 2050:s Nina Ekelund rekom­men­derar följande klimat­läsning. Under mars har två svenska rapporter släppts och i maj ska...
Så bör näringslivet bemöta riskrapporten

Så bör näringslivet bemöta riskrapporten

När världens mäkti­gaste före­tags­ledare, experter och poli­tiker förra veckan samlades i Davos för det årliga topp­mötet var det med ett risk­fokus. Den tongi­vande rapporten Global Risk Report 2019 från World Economic Forum satte återigen klimat­frågan på agendan....
En lyckad hållbarhetsredovisning lyfter bolaget

En lyckad hållbarhetsredovisning lyfter bolaget

Lagstiftning kring före­tagens håll­bar­hets­re­do­vis­ningar har ökat det senaste decenniet och samtidigt har kunder och inve­sterare börjat efter­fråga tillgång på infor­mation utöver finan­siella data för att kunna fatta viktiga beslut. Kaos har blivit struk­turer...