Evenemang

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

 • This Event has passed.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Under denna utbildning får du lära dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt. Utbildningen hålls i samarbete med Aktuell Hållbarhet.

Om utbildningen
Hållbar utveckling är en ödesfråga för mänskligheten och får allt större strategisk betydelse för företag i alla branscher. Många är övertygade om att satsningar på miljö, klimat och socialt ansvar i de flesta fall är bra för affärerna.

För att gå från idé till handling och göra större satsningar kräver dock en företagsledning ett välgrundat beslutsunderlag med siffror på hur företagets intäkter och kostnader påverkas för att våga göra några större satsningar.

Denna utbildning syftar till att du ska lära dig hur du kan omsätta ett hållbarhetsprojekt till affärsvärde och därmed hur mycket projektet faktiskt är värt i kronor.

Under dagen går vi igenom en steg för steg-metodik för hur du kan räkna på företagets lönsamhet i ett hållbarhetsprojekt. Utgångspunkten är vedertagen metodik för hur investeringar traditionellt bedöms finansiellt, men applicerat på hållbarhetsområdet.

Utbildningen går igenom:

 • Hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar olika branschers lönsamhet
 • Hur du räknar på direkta effekter av hållbarhetsarbete (till exempel resursbesparing eller ökad försäljning)
 • Hur du räknar på indirekta effekter av hållbarhetsarbete (till exempel förbättrat varumärke och ökad kundlojalitet)
 • Hur du hanterar osäkerheter i kalkylen
 • Hur en företagsledning fattar sina beslut och vilka krav det ställer på beslutsunderlag för hållbarhetsinvesteringar
 • Vilka faktorer som är viktiga för olika målgrupper inom företaget när du vill ha igenom en hållbarhetsinvestering
 • Grundläggande ekonomiska begrepp som diskonteringsränta, ROI och nuvärdesprincipen

Utbildningen riktar sig till:

Denna utbildning vänder sig i första hand till de som arbetar med verksamheter som förväntas vara lönsamma, till exempel:

 • Miljö- och hållbarhetschefer
 • Konsulter
 • Affärs- och produktansvariga som vill skapa ökat affärsvärde genom att integrera hållbarhet i sin affär

Mål med utbildningen
Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter i hur man:

 • Verktyg för hur man översätter ett hållbarhetsarbete till företagsekonomiskt affärsvärde
 • Förståelse för hur en företagsledning värderar hållbarhetsarbetet
 • En argumentationsmodell för hållbarhetsarbete utifrån affären

Datum och tid: 7 oktober, 9.00-17.00
Plats: Stockholm
Pris: 8 900 kr exkl. moms
Mer information >>


Kursledare

Markus Ekelund
Markus Ekelund har drivit lönsamma och växande företag sedan 2008 och är vd på konsultbolaget 2050. Visionen är samma för Markus som för 2050, ”Goda affärer på en planet i balans”, därför är ett olönsamt företag inte heller ett hållbart företag. Utöver vd-rollen arbetar Markus även som konsult med strategi och affärsutveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv på flera av de svenska börsbolagen. Några av hans tidigare uppdrag har varit vd på managementkonsultbolaget Frontit när det blev Gasell-företag tre år i rad, ansvarig för globala infrastrukturportföljen på H&M och ansvarig för Cap Geminis Business Intelligence-erbjudande. Totalt har Markus över 15 års erfarenhet av affärsutveckling. Markus är en van och pedagogisk föreläsare och har hållit kurser inom skilda områden som IT, beslutsstöd och projektstyrning.


Program

09.00    Välkomna och presentation av kurs och kursdeltagare

09.30    När är hållbarhetsarbete lönsamt?
Exempel på företag som kunnat påvisa en konkret koppling mellan hållbarhetsaktiviteter och ekonomiskt resultat.

10.00    Direkta effekter
Vi går igenom första delen av metodiken – direkta effekter

 • Ekonomiska begrepp – diskonteringsränta, resultat- och balansräkningens huvuddelar
 • Hur fungerar en investeringskalkyl, som tar mer hänsyn till hållbarhet?
 • Hur hanteras och beskrivs osäkerheter i kalkylen?
 • Hur bidrar bättre hållbarhetsprestanda till bättre resultaträkning?

10.30    PAUS

10.50    Fortsättning direkta effekter
Hur kan hållbarhetsarbetet öppna nya marknader och möjliggöra nya produkter – och hur sätter vi ett värde på det?

12.00    LUNCH

13.00    Indirekta effekter
Vi går igenom andra delen av metodiken – indirekta effekter

 • Hur kan vi värdera saker som varumärke, lojala kunder mm?
 • Vad är rimliga antaganden för ökade intäkter och kostnadsbesparingar baserat på till exempel 5 % mer lojala kunder?

14.50    PAUS

15.10 Fortsättning indirekta effekter

 • Riskmodeller
 • Vilka måste du övertyga för att få igenom din satsning?
 • Hur kopplar vi ihop vårt arbete med andra strategiska värden?

16.45 – 17.00    Sammanfattning och avslut


Läs mer om utbildningen på Aktuell Hållbarhets hemsida >>

Date: 07/10/2021Time: 11:00-19:00

Google Calendar

Ical/Outlook export

Följ oss på Twitter

Fler evenemang

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjuterigatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stortorget 13B,
211 22 Malmö