Evenemang

Så blir du klimatneutral – strategi, metoder och verktyg för att nå nettonollutsläpp

 • This Event has passed.

Så blir du klimatneutral – strategi, metoder och verktyg för att nå nettonollutsläpp

Denna utbildning handlar om hur du, efter att ha minskat de utsläpp du kan, tar nästa steg och blir klimatneutral och når netto noll eller blir klimatpositiv. Du får lära dig hur du kan neutralisera ditt företags återstående klimatpåverkan genom klimatkompensation och negativa utsläpp, som till exempel trädplantering, köp av kolkrediter, lagring av biokol och infångning av koldioxid. Vi reder ut hur de olika metoderna fungerar, vad de kostar och dess verkliga klimatpåverkan. Vi lägger även stor vikt vid hur du redovisar och kommunicerar detta korrekt och effektivt med hänsyn till de nya hårdare kraven på marknadsföring av klimatkompensation. Utbildningen hålls i samarbete med Aktuell Hållbarhet.

Om utbildningen

Du får lära dig:

 • Vad begrepp som klimatneutral, nettonoll, klimatpositiv, kolinlagring, minusutsläpp, negativa utsläpp och klimatkompensation innebär
 • Vilka metoder och tekniker som finns för att neutralisera oundvikliga utsläpp och hur de fungerar – till exempel trädplantering och annan kolinlagring, lagring av biokol och infångning av koldioxid
 • Vad de olika metoderna kostar
 • Hur de olika metoderna skiljer sig åt
 • Vilken effekt de olika metoderna har för klimatet
 • Hur du lägger upp en strategi för att steg för steg nå netto noll klimatpåverkan
 • Hur du inkluderar negativa utsläpp i klimat- och hållbarhetsredovisningen samt i ditt företags klimatmål
 • Hur du kommunicerar om negativa utsläpp på ett trovärdigt och korrekt sätt

Utbildningen riktar sig till:
Alla som på något sätt vill använda, eller redan använder sig av, negativa utsläpp för att neutralisera sin klimatpåverkan, till exempel:

 • Miljö- och hållbarhetsansvariga
 • Miljö- och hållbarhetssamordnare
 • Kommunikationsansvarig
 • Vd och ledningsgrupp

Mål med utbildningen
Efter genomförd utbildning kan du:

 • Djupare förståelse för vad begrepp som nettonoll, klimatneutral, kolinlagring och klimatpositiv innebär
 • Kunskap om hur du skapar en strategi för att minska din verksamhets klimatpåverkan utöver möjliga utsläppsminskningar
 • Kunskap om olika metoder för att kompensera för oundvikliga utsläpp
 • Förmåga att externt kommunicera negativa utsläpp på ett trovärdigt och korrekt sätt
 • Kunskap om hur du inkluderar negativa utsläpp i klimat- och hållbarhetsredovisningen

Datum och tid: 10 mars, 9.00-17.00
Plats: Fysiskt i kurslokal, Stockholm
Pris: 8 900 kr exkl. moms
Mer information>>


Kursledare

Filip Celander
Filip Celander är ansvarig för arbetet med klimatkompensation och kolinlagring på konsultbolaget 2050 och har bred erfarenhet av hållbar affärsutveckling och analys. Han anlitas ofta som sakkunnig inom gröna näringar och ingår bland annat i referensgrupperna för Regeringskansliets utredning om fossiloberoende jordbruk samt för GHG-protokollets nya riktlinjer. I grunden är Filip civilinjengör inom energi-, miljö- och management och var tidigare vd och grundare av agroteknikbolaget Agrilogik som utsågs till Årets Startup i entreprenörstävlingen Venture Cup.

Helena Söderqvist
Helena Söderqvist är konsult på 2050 och arbetar i huvudsak med klimatberäkningar enligt GHG-protokollet med fokus på åtgärdsanalys inom gröna näringar, jordbruk och kolinlagring. Hon har bred kunskap om biokol som kolsänka och attraktiv teknik för nettonollutsläpp genom studier och stora kunduppdrag och är anlitad som sakkunnig rådgivare för utveckling av certifieringar gällande kolinlagring med biokol. Helena är utbildad civilingenjör inom energi och miljö med en master inom teknik och hållbar utveckling.


Program

9.00 Välkomna och introduktion

9.15 Introduktion till begreppen klimatneutral, nettonoll och klimatpositiv

 • Definition av centrala begrepp

9.45 Strategi och handlingsplan
Genomgång av hur du steg för steg sätter upp en strategi och handlingsplan för att hantera de utsläpp som inte går att reducera, arbeta med klimatkompensation och att nå nettonollutsläpp.

 • Science Based Targets Net Zero Strategy
 • Hur du prioriterar olika typer av klimatåtgärder enligt senaste vetenskapen
 • Hur du går från generell klimatstrategi och riktlinjer till implementering

10.30 Paus
 
10.45 Metoder och tekniker

 • Den fysiska mekanismen med negativa utsläpp – kolets kretslopp
 • Metoder för negativa utsläpp – till exempel trädplantering, markkol och annan kolinlagring som lagring av biokol och infångning av koldioxid med olika tekniker
 • Metodernas kostnader
 • Effekter för klimatet
 • Viktiga urvalsprinciper och hur du avgör vilken metod som passar ditt företag bäst

12.00 Lunch

13.00 Gruppövning
Casebaserad övning i hur du gör strategiska val av åtgärder för att nå klimatneutralitet.
 
14.30 Redovisning

 • Hur du inkluderar negativa utsläpp i klimat- och hållbarhetsredovisningen
 • Hur du lyckas med en transparent redovisning i enlighet med GHG-standarden

15.00 Paus

15.15 Kommunicera korrekt

 • Varför kommunikationen är extra viktig – och svår – i denna fråga
 • Hur du kommunicerar om ditt arbete på ett trovärdigt sätt och inte faller dit för vilseledande marknadsföring
 • Exempel på hur bolag kommunicerar om negativa utsläpp

15.45 Gruppövning
Casebaserad övning i kommunikation av klimatneutrala/klimatpositiva verksamheter eller produkter. 
 
 16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut

17.00  Kursen avslutas


Läs mer om utbildningen på Aktuell Hållbarhets hemsida här >>

Date: 10/03/2022Time: 10:00-18:00

Google Calendar

Ical/Outlook export

Följ oss på Twitter

Fler evenemang

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjuterigatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stortorget 13B,
211 22 Malmö