Kalender

Kommande evenemang

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

Date: 08/09/2022Time: 09:00–17:00

Denna utbildning handlar om hur du kan iden­ti­fiera och redovisa hur ditt företag är beroende av och påverkar biologisk mångfald. Vi går även igenom finan­siella risker kopplat till biologisk mångfald, framtida krav, EU-taxo­nomin och hur du sätter mål för biolog…

Läs mer

Tidigare evenemang

Vad vill partierna göra — på riktigt?

Vad vill partierna göra — på riktigt?

Date: 03/12/2021Time: 01:00–14:30

Är de svenska klimat­målen till­räckligt vassa? Vilka konkreta åtgärder krävs för att nå fast­ställda klimatmål? Finns accep­tansen hos svenska folket för tuffa och livsstils­för­änd­rande klimatåt­gärder? Det är fråge­ställ­ningar som repre­sen­tanter för riksda…

Så blir du klimatneutral – strategi, metoder och verktyg för att nå nettonollutsläpp

Så blir du klimatneutral – strategi, metoder och verktyg för att nå nettonollutsläpp

Date: 07/10/2021Time: 11:00–19:00

Denna utbildning handlar om hur du, efter att ha minskat de utsläpp du kan, tar nästa steg och blir klimat­ne­utral och når netto noll eller blir klimat­po­sitiv. Vi reder ut hur de olika meto­derna fungerar, vad de kostar och dess verkliga klimat­på­verkan. Utbild­ningen h…

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Date: 05/10/2021Time: 11:00–19:00

Under denna utbildning får du lära dig hur företag ska iden­ti­fiera, bedöma och rapportera enligt TCFD:s rekom­men­da­tioner, för både fysiska risker (orsakade av klimat­för­änd­ringar) och omställ­nings­risker (till exempel regler, skatter och kund­pre­fe­renser). Utbildn…

Vad händer efter klimatbokslutet?

Vad händer efter klimatbokslutet?

Date: 07/05/2021 — 08/05/2021Time: 10:30–00:00

Intresset för klimat­be­räk­ningar inom bygg- och fastig­hets­sektorn har ökat kraftigt under de senaste åren. Men det är viktigt att klimat­be­räk­ningarna inte är mållinjen, utan snarare start­skottet på före­tagets klimatarbete.

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stor­torget 13B,
211 22 Malmö

Göteborg

Sven Hultins gata 9
412 58 Göteborg