Karriär

Kan man vara en del av världens största förändringsprojekt och göra karriär samtidigt?

Ja, på 2050 kan man det. Intresset för våra tjänster växer och vi behöver bli fler. Vi är alltid intres­serade att komma i kontakt med nya medar­betare.

Skicka din spon­ta­nan­sökan till karriar@2050.se

På grund av rådande situ­ation kring Covid-19 avvaktar vi ytter­ligare nyan­ställ­ningar. Välkommen att söka vid ett senare till­fälle.  

 

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,

111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,

582 73 Linköping

Malmö

Stor­torget 13B,

211 22 Malmö