Klimatbokslut

Vi vill med vårt klimat­bokslut på ett trans­parent sätt redovisa våra egna utsläpp och inspirera andra till att göra likadant.

 

Vi har uppfattningen att alla företag vinner på att tydligt och transparent redovisa sin klimatpåverkan i hela värdekedjan. Att beräkna sitt företags klimatpåverkan är viktigt för att kunna sätta konkreta mål och för att agera och prioritera rätt för framtiden.

 

Våra utsläpp av växt­hus­gaser ska år 2020 maximalt uppgå till 1 ton koldioxid/anställd (CO2e). Detta är en utsläpps­minskning med 75 % i förhål­lande till vårt basår 2013. Vår klimatrap­por­tering utgår från Green­house Gas Protocol som omfattar samtliga delar i scope 1–3. Utsläppen för 2015 var 1,4 ton/anställd (CO2e), vilket var en minskning med 40 % jämfört med 2013. Våra utsläpp kommer i huvudsak från uppvärmning, tjäns­te­resor och köpta varor.

Läs mer om våra utsläpp och vårt arbete med att minimera klimat­på­verkan.

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stora Varvs­gatan 6A,
SE-211 19 Malmö