Helena Söderqvist

Telefon: 0735–32 62 30

Biokol, indust­riell ekologi, miljö­sys­te­ma­nalys, avfalls­han­tering, klimats­marta städer

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom energi och miljö vid KTH med en master i teknik och hållbar utveckling. Forsk­nings­in­genjör vid KTH, examens­arbete om biokol i samarbete med Stockholm Exergi, arbete med håll­barhet i leve­ran­tör­skedjan hos Lantmännen.