Joel Norman

Telefon: 0728–54 01 79

Klimat­be­räk­ningar, klima­ta­nalys, målsätt­nings- och åtgärds­arbete, supply chain, energisystem.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom System i teknik och samhälle vid Uppsala univer­sitet. Examens­arbete inom själv­kö­rande fordon i kollek­tiv­trafik på lands­bygden. Supply chain och klimat­be­räk­ningar på Daniel Wellington.

Joel är konsult inom analys på 2050, med fokus på klimat­be­räk­ningar, målsätt­nings- och åtgärds­arbete, samt affärs­ut­veckling. Sedan tidigare har Joel en civilin­gen­jörsexamen i system i teknik och samhälle på Uppsala univer­sitet. Under studi­e­tiden arbetade Joel med projekt inom supply chain och klimat­be­räk­ningar på Daniel Wellington. Joel har jobbat med kunder från flera olika bran­scher där han har projektlett uppdrag, analy­serat företags värde­kedjor och jobbat med målsätt­nings­arbete. Främst har Joel jobbat mot företag inom textil- och modesektorn.