Är de svenska klimat­målen till­räckligt vassa? Vilka konkreta åtgärder krävs för att nå fast­ställda klimatmål? Finns accep­tansen hos svenska folket för tuffa och livsstils­för­änd­rande klimatåtgärder?

Det är fråge­ställ­ningar som repre­sen­tanter för riks­dags­par­tierna debat­terar på 2050:s klimat­debatt inför valet 2022. Debatten sker på plats i Linköping men kan också följas via en live streaming, se länk nedan.

Semi­nariet inleds med att Sofia Leffler Moberg, håll­bar­hetschef på PostNord, samt Lars Lund­ström, håll­bar­hetschef på H2 Green Steel, ger sin syn på varför klimat­frågan är viktig i nästa val och vilka förvänt­ningar som finns från närings­livet på politiken.

Medver­kande politiker:

  • Marlene Burwick (S), riksdagsledamot
  • John Widegren (M), riksdagsledamot
  • Magnus Oscarsson, (KD) riksdagsledamot
  • Linda Westerlund Snecker (V), riksdagsledamot
  • Margareta Fransson (MP), riksdagsledamot
  • Muharrem Demirok ©, riksdagskandidat
  • Patrik Karlson (L), ordfö­rande för Libe­ra­lerna Östergötland
  • Martin Kinnunen (SD), riksdagsledamot

Mode­ra­torer: Malin Forsgren (2050) och Mikael Karlsson (docent i miljövetenskap).

Läs mer i inbjudan: Inbjudan till klimat­debatt
Följ vår live streaming här: Live stream: Vad vill partierna göra — på riktigt?

Varmt välkommen!