Pressmeddelanden och debattartiklar

Du hittar oss också på MyNewsdesk.se

28 maj 2019
Cecilia Schelin Seidegård ny styrel­se­ord­fö­rande för 2050 Consulting AB
Läs press­med­de­landet här

22 januari 2018
Släpp tanken på en global koldi­ox­idskatt
Läs debattar­tikeln här

1 november 2016
Green­peace Sveri­gechef går till närings­livet
Läs press­med­de­landet här

26 oktober 2016
Klimat­re­do­visning bland de stora bolagen på Stock­holms­börsen – Trans­pa­ren­sindex
Läs press­med­de­landet här

11 november 2015
Höj kraven – 13 åtgärder för en mer hållbar livs­me­dels­pro­duktion
Läs press­med­de­landet här

16 oktober 2015
Offentlig upphandling kan stödja före­gångare
Läs press­med­de­landet här

5 oktober 2015
2050 rekry­terar från Stats­råds­be­red­ningen
Läs press­med­de­landet här

16 mars 2015
Cleantech Öster­götland växlar upp
Läs press­med­de­landet här

21 oktober 2014
2050 rekry­terar toppnamn från miljö­rö­relsen
Läs press­med­de­landet här

15 oktober 2014
Nordiska företag ser affärs­möj­lig­heter med klimat­lag­stiftning
Läs pressin­bjudan här

13 oktober 2014
Ny statistik kring nordiska företags syn på möjlig­heter och risker inom klimat­om­rådet
Läs pressin­bjudan här

3 september 2014
2050 värvar från Westander
Läs press­med­de­landet här

27 juni 2014
2050 förstärker inom miljö, energi och kommu­ni­kation
Läs press­med­de­landet här

13 februari 2014
Över­priser på klimat­kom­pen­sation
Läs press­med­de­landet här

13 oktober 2013
2050 förstärker inom driv­medel och trans­porter
Läs press­med­de­landet här

23 januari 2013
2050 AB: Höjt tempo för sänkt temp!
Läs press­med­de­landet här

 

Följ oss på Twitter

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stora Varvs­gatan 6A,
SE-211 19 Malmö