Vi hjälper företag att bli mer lönsamma genom minskad klimatpåverkan och aktivt hållbarhetsarbete

Aktuellt

VALEXTRA: Så röstar du för att stärka klimatfrågan i EU

Söndag den 26 maj är det val till EU-parla­mentet. Nina Ekelund, grundare och partner på 2050, har koll på klimat­frågan i EU. Här är hennes sista minuten-tips till dig som vill rösta för att stärka klimatfrågan.Flera partier har klimat­frågan på sin…

Maxa second hand-nyttan med smart transport

Genom att tänka smart med trans­porter kan second hand-shoppare öka klimat­vinsten av sina inköp. Göran Erselius, analy­tiker på 2050, delade nyligen ut priset ”årets oväntade klimat­hjälte” till Blocket under årets upplaga av konfe­rensen Ekotransport 2030.…

Våra tjänster

Affärsutveckling

Arbetar för hållbara affärer med låg klimat­på­verkan

Analys

Analy­serar före­tagens klimat-, miljö och håll­bar­hets­arbete

v

Kommunikation

Arbetar med kommu­ni­kation, påverkan och public rela­tions

Rapporter

För att kunna arbeta stra­te­giskt krävs en över­blick över de intres­senter och faktorer som påverkar verk­sam­heten. 2050 har lång erfa­renhet av att ta fram rapporter och utred­ningar som beskriver omvärlden och analy­serar hur den påverkar specifika företag eller närings­livet i stort.

Vi har fördjupad kompetens inom bland annat driv­medel, ener­gi­pro­duktion, kollek­tiv­trafik, kemi­kalier, upphandling och poli­cyfrågor med fokus på klimat, miljö och håll­barhet och tar fram rapporter anpassade efter ändamål.

Du missar väl inte vår blogg

2050 Belyser”

Behöver du hjälp att
hitta rätt kompetens

Lär känna våra medarbetare

Följ oss på

Twitter

Kontakta oss

Kom i kontakt med oss på info@2050.se eller hör av dig till en av våra medar­betare.
Deras kontakt­upp­gifter är listade under sidan för Medar­betare.

Post­a­dress: Skeppsbron 32, 111 30, Stockholm
Adress för besök: Skeppsbron 32, 3 tr.

Följ oss på Twitter

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stora Varvs­gatan 11,
211 19 Malmö