2050 belyser

Reflektioner över COP25 – vad gick snett?

Reflektioner över COP25 – vad gick snett?

Fyra år efter Paris­av­talet var nu tanken att arbetet med regel­boken för hur världen ska klara tvågra­ders­målet skulle slut­föras och de sista utestående punk­terna beslutas i Madrid. Läs vad vår kollega Malin Forsgren skriver om COP25 där de tre stora knäck­frå­gorna var:…

Klimatplan har potential — men mer behövs

Klimatplan har potential — men mer behövs

Rege­ringen har släppt en klimat­po­litisk hand­lingsplan som svarar mot det klimat­po­li­tiska ramverket. Det har poten­tialen att vara ett kraft­fullt verktyg för konkret klimatom­ställning då hand­lings­planen spänner över flera utsläpps­om­råden och inne­håller 132 konkreta…

Vågar vi tro på fossilfria tunga transporter till 2030?

Vågar vi tro på fossilfria tunga transporter till 2030?

Kommer vi få fossilfria tunga trans­porter till 2030? Läs vad Malin Forsgren, vår kollega på 2050 samt projekt­ledare för the Pathways Coalition skriver. När klimat­frågan domi­nerar affärs­pressen, och före­tagens klimatav­tryck granskas allt mer, är en nyckel­faktor för de…

Så blir de Globala målen en affärsmöjlighet

Så blir de Globala målen en affärsmöjlighet

Globala målen är den mest ambi­tiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Den finns till för att uppnå bland annat avskaf­fande av extrem fattigdom, minska ojäm­lik­heter och orätt­visor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa…

Biokol – en het teknik för kolinlagring

Biokol – en het teknik för kolinlagring

FN:s klimat­panel benämner biokol som en av de mest spän­nande tekno­logier för negativa koldi­ox­id­ut­släpp. Helena Söderqvist på 2050 berättar mer biokol. Kan biokol rädda världen?- IPCC, FN:s klimat­panel, har iden­ti­fierat biokol som en av få till­gängliga tekniker för…

Företagen och klimatmanifestationen 27 september

Företagen och klimatmanifestationen 27 september

Den 27 september uppmanar Greta Thunberg och Fridays­For­Future i ett öppet brev alla vuxna att klimat­strejka. Detta är en global uppmaning. Vad gör 2050 med anledning av detta? Nina Ekelund, en av grun­darna till 2050, svarar nedan.Ska företag delta på…

”Det är dags att räkna på digitaliseringens klimatnytta”

”Det är dags att räkna på digitaliseringens klimatnytta”

Dags att tänka på klima­tef­fekten av digi­ta­li­se­ringens data­lagring. I en debattar­tikel i Dagens Industri uppmanar Digiplex, IT-Total och 2050 staten att tänka smart för fram­tiden. 2050:s vd Markus Ekelund förklarar varför.

Möt 2050 och våra kunder i Almedalen

Möt 2050 och våra kunder i Almedalen

ALME­DALEN 2019. Till­sammans med våra kunder arran­gerar vi i år följande semi­narier under Alme­dals­veckan i Visby: Legal och illegal avfalls­han­tering – vår nästa stora utmaning Tid och plats: Måndag 1 juli klockan 10.00–11.30, Kors­gatan 4, Läns­sty­relsens trädgård…

Cecilia Schelin Seidegård ny styrelseordförande för 2050 Consulting AB

Cecilia Schelin Seidegård ny styrelseordförande för 2050 Consulting AB

Gotlands tidigare lands­hövding, styrel­se­proffset Cecilia Schelin Seidegård, tar över rollen som styrel­se­ord­fö­rande för 2050 Consulting AB. Det beslu­tades vid bolags­stämman den 22 maj. Cecilia Schelin Seidegård efter­träder Nina Ekelund, som nu blir ledamot…

Följ oss på Twitter

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stora Varvs­gatan 11,
211 19 Malmö