Tuffa tider: Energieffektivisering en guldgruva

Tuffa tider: Energieffektivisering en guldgruva

Vi går mot en tuff vinter med skyhöga ener­gipriser. I Tyskland stänger man ner simhallar och idrotts­an­lägg­ningar för att få ner ener­gi­an­vänd­ningen. Enligt en färsk rapport från Ener­gi­forsk är elbe­sparing det absolut snab­baste sättet att få ner elpri­serna....
Nya förutsättningar för klimatkompensation?

Nya förutsättningar för klimatkompensation?

I början på augusti kom nyheten att Indien stoppar exporten av kolk­re­diter till dess att landet uppnått sina klimatmål, något som 2050 belyst i ett tidigare inlägg. Beslutet innebär att den frivilliga klimat­kom­pen­sa­tions­mark­naden riskerar att skakas om rejält,...