Så mycket kostar det globala matsvinnet årligen. Det motsvarar den schwei­ziska brut­to­na­tio­nal­pro­dukten. Vi vet idag att det produ­ceras till­räckligt med livs­medel för att mätta hela jordens befolkning. Men runt om i världen går stora delar av maten förlorad någon­stans i värde­kedjan. I utveck­lings­länder sker svinnet främst i produk­tions- och logistik­ledet, medan det i Europa och USA främst inträffar vid slut­kon­sumtion. I Sverige beräknas vi slänga uppemot var tredje matkasse vi köper hem från butiken.

Globalt finns fantas­tiska initiativ för att lösa detta problem. Miticool (en kyl av keramik som fungerar utan el), Coffe Flour (mjöl gjort på kaffe­frukt) och svenska FoPo (som gör pulver av över­bliven frukt och grön­saker) är bara några exempel.

Vi ser också positiva tendenser här hemma. De flesta stora svenska aktörer har startat initiativ för att minska sitt svinn:

  • Coop har till­sammans med leve­ran­tören Ever­fresh börjat sälja frukt och grön­saker som tidigare ratats pga sitt utseende. Under kampanj­namnet “Det är insidan som räknas”, säljs dessa nu till ett lägre pris i utvalda butiker.
  • ICA har slagit sig ihop med före­tagen Rescued Fruits för att göra marmelad och dryck av frukt från ICAs lager som annars skulle slängas. Produk­terna kommer säljas under ICAs eget märke och först ut är päron­mar­melad och tre sorters äppelmust.
  • Matva­ru­jätten Axfood (som äger bl.a. Willys och Hemköp) har genom samarbete till­sammans med Stads­mis­sionen öppnat Nordens första Social Super­market, där människor i ekono­miskt utsatt läge har möjligheta att handla till en tred­jedel av ordi­narie pris. I höstas öppnade butiken i Stock­holms­för­orten Rågsved som säljer över­skottsmat som är nära eller precis passerat sitt bäst-före-datum.*

Det globala matsvinnet räknas idag som en av våra största håll­bar­hets­ut­ma­ningar. Men här slumrar också några av de största möjlig­he­terna att kombinera miljönytta med lönsamhet. Att slänga mat är som att slänga pengar.

* Dessvärre brann butiken ned i mars och är för närva­rande stängt i jakt på en ny lokal.

Belinda Hellberg

Publi­cerat på fredag 15 april, 2016