Gotlands tidigare lands­hövding, styrel­se­proffset Cecilia Schelin Seidegård, tar över rollen som styrel­se­ord­fö­rande för 2050 Consulting AB. Det beslu­tades vid bolags­stämman den 22 maj.

Cecilia Schelin Seidegård efter­träder Nina Ekelund, som nu blir ledamot i styrelsen. 2050 fick också en ny styrelse och i den ingår också Göran Erselius, Markus Ekelund, Ulrika Erkenborn Rugumayo samt Mikael Karlsson.

Du kan läsa mer på press­med­de­landet här