I samband med nu pågående World Economic Forum i Davos så släpps ”1.5°C Business Playbook” som bland annat kolle­gorna Göran Erselius, Jannike Hising och Nina Ekelund medverkat i.

Varför ska vi halvera utsläppen?
- Utsläppen behöver börja minska redan 2020 och halveras till 2030. Samtidigt behöver vi också negativa utsläpp. Detta ligger i linje med Paris­av­talet 1,5 grader och IPCC, FN:s klimat­panels, rapport om 1,5 grader.

Vad är ”1.5°C Business Playbook” för något?
- Det är vägledning för företag och orga­ni­sa­tioner som kan hjälpa dem att bidra till 1,5 graders­målet. Vi behöver halvera utsläppen mellan 2020–2030 för att ligga i linje med vad veten­skapen säger och här kan man få stöd i arbetet med att minska sina utsläpp. Vi uppmanar alla företag att sätta mål i linje med 1,5 grader och halvera utsläppen på 10 år, säger Nina Ekelund.

Hur kan företag gå till väga?
- Fyra pelare guidar före­tagen i arbetet med att minska utsläppen. Den första handlar om att halvera utsläppen i scope 1 och scope 2, det vill säga de egna utsläppen. Den andra pelaren vägleder kring att halvera utsläppen i värde­kedjan (scope 3). Den tredje om att inte­grera klimat­frågan i affärs­stra­tegin genom att skifta fokus till hållbara produkter och tjänster. Den fjärde delen trycker på vikten av goda exempel, samverkan och kommu­ni­kation för att påverka klimatåt­gärder i samhället i stort, säger Jannike Hising.

I samband med World Economic Forum  i Davos som inleds i morgon lanseras en vägledning för företag att bidra till 1,5‑gradersmålet. Bakom vägled­ningen står bland andra Johan Rock­ström och företag som Ericsson och Ikea. Vägled­ningen ”1.5°C Business Playbook” är tänkt att hjälpa företag att nå netto noll-utsläpp genom att minst halvera utsläppen av växt­hus­gaser varje årtionde. ”Den enda vägen som återstår är en massiv minskning av utsläpp inom alla bran­scher det kommande årtiondet. Vi visar att det går att uppnå”, säger Johan Rock­ström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, i en kommentar.

LÄNK: http://www.exponentialbusiness.org/