Att butiker och restau­ranger nu äntligen tar stegen för att minska använd­ningen av plast­på­sarna är ett viktigt framsteg. Plast­på­sarna har länge sett som en nödvän­dighet för kunderna att kunna få med sig sina varor och det har funnits många svårig­heter med att finna alter­nativ till dem. All den plast som fort­fa­rande används dagligen för engångsar­tiklar gör dock problemet med plast­påsar relativt försumbart.

Mina kollegor och jag köper med oss mat från Panini en solig dag. Vi försöker med alla medel undvika den extra och onödiga plasten som vår lunch innebär. Vi tar med oss egna bestick, åter­an­vänder plast­påsar och försöker få perso­nalen att fylla upp salladen i medtagen matlåda. Att åter­an­vända matlådor är dock ingenting som gillas av Livs­me­dels­verket, varpå den bästa lösning förblir engångs­för­pack­ningar. Tanken med engångsar­tiklar är att de skall användas vid temporära till­fällen, till­fällen där det är svårt att anpassa ett använ­dande efter tydliga rutiner. Varje dag köper flera hund­ra­tusen människor med sina luncher från diverse lunch­re­stau­ranger runtom i landet – ofta på rutin. Mina kollegor och jag har några stam­mis­s­tällen vi går till och jag har iden­ti­fierat ett 30-tal restau­ranger inom en radie av 500 m från kontoret.

Tänk dig istället att du betalar 100 kr pant för en glaslåda som du får ta med dig tillbaka till jobbet. Du äter i en plastfri låda utan att oroa dig över plastens påverkan på din hälsa och nästa gång du går till restau­rangen byter du ut den mot en ren låda som är fylld med ljuvligt doftande mat. Det bästa av allt är att det inte bara är din favo­ri­tre­staurang som har detta system, utan alla de 30-talet restau­ranger inom radien av 500 m har samma system. Släng dit ett par bestick också, så behöver du aldrig mer förargas över dåliga plast­gafflar som går sönder i samma sekund som du kör in den i din krispiga falafel. Detta gör att du aldrig mer behöver hantera engångsar­tiklar i din rutin­mässiga vardag. Före­tagen gör en bety­dande minskning av använ­dandet av engångsar­tiklar och vem vet, kanske det till och med är kost­nads­ef­fektivt? Det finns företag idag som har liknande system – exem­pelvis den tyska restau­rang­kedjan Dean & Davids. Vilken av restau­rangerna i vår radie tror ni vågar ta första steget?

Victor Norberg

Publi­cerat på tisdag september 5, 2017