Genom att tänka smart med trans­porter kan second hand-shoppare öka klimat­vinsten av sina inköp. Göran Erselius, analy­tiker på 2050, delade nyligen ut priset ”årets oväntade klimat­hjälte” till Blocket under årets upplaga av konfe­rensen Ekotransport 2030. Han presen­terade då ”100 kronor per mil-regeln”.

Många människor åker och hämtar sina second hand-inköp med bil, det har du räknat på. Hur ska man tänka?
– Man behöver inte åka bil så många kilo­meter för att det ska äta upp klimat­vinsten med att åter­an­vända varan.

Har man en bensinbil så bör produkten vara värd minst 100 kronor för varje mil bilå­kande. Hur ska man tänka om man köper en billig vara?
– Det är bra att samordna trans­porten med andra syften, eller att välja en annan transport med lägre utsläpp, till exempel en biogasbil, kollek­tiv­trafik eller lådcykel. Men i första hand är rådet att försöka köpa varor i närom­rådet. Många köp- och sälj­sajter har numera den funk­tionen.

Om du skulle starta en andra­handsshop på nätet, hur skulle du bygga upp den på klimat­bästa sätt?
– Jag skulle nog kombinera en köp- och sälj-del med en byta, låna och hyra ut-del. Men jag skulle också vilja kunna visa upp för konsu­menter vilket klimatav­tryck det blir med olika trans­porter, samt att erbjuda trans­porter som är så klimat­vänliga som möjligt.

Du var med och utsåg Blocket till klimat­hjälte på årets konferens Ekotransport. Hur blev en köp- och säljsajt vinnare?
– Blocket är en klimat­hjälte genom att de är länken mellan en person som har stor nytta av en produkt och en som inte har det. De hjälper till att minimera utsläppen för inköpta varor och samtidigt maximera funk­tionen och lyckan som en vara kan ge från produk­tions­till­fället till den slut­ligen åter­vinns, förbränns eller depo­neras.