Medarbetare

Nina Ekelund

Styrel­se­ord­fö­rande och partner

Kompetens: Ekosystem­tjänster, forsk­nings­rap­porter, analys, cirkulär ekonomi, klimat, vatten.

Erfa­renhet: FN:sklimatsekriteriat UNFCCC (Bonn), tankes­medjan Carbon­Talks (Vancouver), ekono­mi­re­porter på Nyhets­by­ron­Siren (Stockholm)

Övrigt: ?

Tel: 0735–022 464
E-post: nina.ekelund@2050.se
Skype: Nina.ekelund1

Göran Erselius

Senior partner och ansvarig för klimat- och vatten­be­räk­ningar.

Kompetens: Ekosystem­tjänster, forsk­nings­rap­porter, analys, cirkulär ekonomi, klimat, vatten.

Erfa­renhet: FN:sklimatsekriteriat UNFCCC (Bonn), tankes­medjan Carbon­Talks (Vancouver), ekono­mi­re­porter på Nyhets­by­ron­Siren (Stockholm)

Övrigt: ?

Tel: 0733–631 321
E-post: goran.erselius@2050.se
Skype: gora­ner­selius

Markus Ekelund

VD och partnerr

Kompetens: Ekosystem­tjänster, forsk­nings­rap­porter, analys, cirkulär ekonomi, klimat, vatten.

Erfa­renhet: FN:sklimatsekriteriat UNFCCC (Bonn), tankes­medjan Carbon­Talks (Vancouver), ekono­mi­re­porter på Nyhets­by­ron­Siren (Stockholm)

Övrigt: ?

Tel: 0705–770 097

E-post: markus.ekelund@2050.se
Skype: markus_ekelund

Markus Ekelund

VD och partner

Kompetens: Ekosystem­tjänster, forsk­nings­rap­porter, analys, cirkulär ekonomi, klimat, vatten.

Erfa­renhet: FN:sklimatsekriteriat UNFCCC (Bonn), tankes­medjan Carbon­Talks (Vancouver), ekono­mi­re­porter på Nyhets­by­ron­Siren (Stockholm)

Övrigt: ?

Tel: 0705–770 097
E-post: markus.ekelund@2050.se
Skype: markus_ekelund

Göran Erselius

Senior partner och ansvarig för klimat- och vatten­be­räk­ningar.

Kompetens: Ekosystem­tjänster, forsk­nings­rap­porter, analys, cirkulär ekonomi, klimat, vatten.

Erfa­renhet: FN:sklimatsekriteriat UNFCCC (Bonn), tankes­medjan Carbon­Talks (Vancouver), ekono­mi­re­porter på Nyhets­by­ron­Siren (Stockholm)

Övrigt: ?

Tel: 0733–631 321
E-post: goran.erselius@2050.se
Skype: gora­ner­selius

Nina Ekelund

Styrel­se­ord­fö­rande och partner

Kompetens: Ekosystem­tjänster, forsk­nings­rap­porter, analys, cirkulär ekonomi, klimat, vatten.

Erfa­renhet: FN:sklimatsekriteriat UNFCCC (Bonn), tankes­medjan Carbon­Talks (Vancouver), ekono­mi­re­porter på Nyhets­by­ron­Siren (Stockholm)

Övrigt: ?

 

Tel: 0735–022 464
E-post: nina.ekelund@2050.se
Skype: Nina.ekelund1

Nina Ekelund

Styrel­se­ord­fö­rande och partner

Kompetens: Ekosystem­tjänster, forsk­nings­rap­porter, analys, cirkulär ekonomi, klimat, vatten.

Erfa­renhet: FN:sklimatsekriteriat UNFCCC (Bonn), tankes­medjan Carbon­Talks (Vancouver), ekono­mi­re­porter på Nyhets­by­ron­Siren (Stockholm)

Övrigt: ?

Tel: 0735–022 464
E-post: nina.ekelund@2050.se
Skype: Nina.ekelund1

Göran Erselius

Senior partner och ansvarig för klimat- och vatten­be­räk­ningar.

Kompetens: Ekosystem­tjänster, forsk­nings­rap­porter, analys, cirkulär ekonomi, klimat, vatten.

Erfa­renhet: FN:sklimatsekriteriat UNFCCC (Bonn), tankes­medjan Carbon­Talks (Vancouver), ekono­mi­re­porter på Nyhets­by­ron­Siren (Stockholm)

Övrigt: ?

Tel: 0733–631 321
E-post: goran.erselius@2050.se
Skype: gora­ner­selius

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stora Varvs­gatan 6A,
SE-211 19 Malmö